۶ خرداد ۱۴۰۳
021-22395611

بازدید وزیر محترم صنعت -معدن و تجارت 

مهمانان محترم جیلان در اگروفود 2016

مدیریت محترم شرکت سبزی ایران آقای مهندس فتح الهی

مدیریت محترم شرکت سیمین فر آقای مهندس جعفری

کارشناس اقتصادی  فرمانداری آقای مهندس غیاث الدین

مدیریت محترم سایت فودنا آقای علیان نژادی

هنرمند محبوب آقای بهروز بقایی

و عزیزان دیگر که از همگی سپاس گذاریم .