۸ آذر ۱۴۰۲
021-22395611

تقویم جیلان

آذر ۱۴۰۲
November - December 2023
جمادي الاولي - جمادي الثانيه - ١٤٤٥
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٠٧
۲
23
٠٨
۳
24
٠٩

۴
25
١٠
۵
26
١١
۶
27
١٢
۷
28
١٣
۸
29
١٤
۹
30
١٥
۱۰
01
١٦

۱۱
02
١٧
۱۲
03
١٨
۱۳
04
١٩
۱۴
05
٢٠
۱۵
06
٢١
۱۶
07
٢٢
۱۷
08
٢٣

۱۸
09
٢٤
۱۹
10
٢٥
۲۰
11
٢٦
۲۱
12
٢٧
۲۲
13
٢٨
۲۳
14
٢٩
۲۴
15
٠١

۲۵
16
٠٢
۲۶
17
٠٣
۲۷
18
٠٤
۲۸
19
٠٥
۲۹
20
٠٦
۳۰
21
٠٧
مناسبت های ماه : آذر
  • ۱۵ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۶ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۷ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۸ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)