۱۷ آذر ۱۴۰۱
021-22395611

تقویم جیلان

آذر ۱۴۰۱
November - December 2022
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٤
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٢٧
۲
23
٢٨
۳
24
٢٩
۴
25
٣٠

۵
26
٠١
۶
27
٠٢
۷
28
٠٣
۸
29
٠٤
۹
30
٠٥
۱۰
01
٠٦
۱۱
02
٠٧

۱۲
03
٠٨
۱۳
04
٠٩
۱۴
05
١٠
۱۵
06
١١
۱۶
07
١٢
۱۷
08
١٣
۱۸
09
١٤

۱۹
10
١٥
۲۰
11
١٦
۲۱
12
١٧
۲۲
13
١٨
۲۳
14
١٩
۲۴
15
٢٠
۲۵
16
٢١

۲۶
17
٢٢
۲۷
18
٢٣
۲۸
19
٢٤
۲۹
20
٢٥
۳۰
21
٢٦
مناسبت های ماه : آذر
  • ۱۵ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۶ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۷ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۸ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)