۱۵ آذر ۱۴۰۰
021-22395611

تقویم جیلان

آذر ۱۴۰۰
November - December 2021
ربيع الثاني - جمادي الاولي - ١٤٤٣
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
١٦
۲
23
١٧
۳
24
١٨
۴
25
١٩
۵
26
٢٠

۶
27
٢١
۷
28
٢٢
۸
29
٢٣
۹
30
٢٤
۱۰
01
٢٥
۱۱
02
٢٦
۱۲
03
٢٧

۱۳
04
٢٨
۱۴
05
٢٩
۱۵
06
٠١
۱۶
07
٠٢
۱۷
08
٠٣
۱۸
09
٠٤
۱۹
10
٠٥

۲۰
11
٠٦
۲۱
12
٠٧
۲۲
13
٠٨
۲۳
14
٠٩
۲۴
15
١٠
۲۵
16
١١
۲۶
17
١٢

۲۷
18
١٣
۲۸
19
١٤
۲۹
20
١٥
۳۰
21
١٦
مناسبت های ماه : آذر
  • ۱۵ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۶ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۷ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)
  • ۱۸ آذر :نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان(تهران)