۹ اسفند ۱۳۹۸
021-22395611

تقویم جیلان

اسفند ۱۳۹۸
February - March 2020
جمادي الثانيه - رجب - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
20
٢٥
۲
21
٢٦

۳
22
٢٧
۴
23
٢٨
۵
24
٢٩
۶
25
٣٠
۷
26
٠١
۸
27
٠٢
۹
28
٠٣

۱۰
29
٠٤
۱۱
01
٠٥
۱۲
02
٠٦
۱۳
03
٠٧
۱۴
04
٠٨
۱۵
05
٠٩
۱۶
06
١٠

۱۷
07
١١
۱۸
08
١٢
۱۹
09
١٣
۲۰
10
١٤
۲۱
11
١٥
۲۲
12
١٦
۲۳
13
١٧

۲۴
14
١٨
۲۵
15
١٩
۲۶
16
٢٠
۲۷
17
٢١
۲۸
18
٢٢
۲۹
19
٢٣
مناسبت های ماه : اسفند
  • ۷ اسفند :ششمین نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی ، گیاهی ، ارگانیک و صنایع وابسته(تهران)
  • ۸ اسفند :ششمین نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی ، گیاهی ، ارگانیک و صنایع وابسته(تهران)
  • ۹ اسفند :ششمین نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی ، گیاهی ، ارگانیک و صنایع وابسته(تهران)
  • ۱۰ اسفند :ششمین نمایشگاه محصولات و فناوری کشاورزی ، گیاهی ، ارگانیک و صنایع وابسته(تهران)