۶ خرداد ۱۴۰۳
021-22395611

تقویم جیلان

خرداد ۱۴۰۳
May - June 2024
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٥
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
١٢
۲
22
١٣
۳
23
١٤
۴
24
١٥

۵
25
١٦
۶
26
١٧
۷
27
١٨
۸
28
١٩
۹
29
٢٠
۱۰
30
٢١
۱۱
31
٢٢

۱۲
01
٢٣
۱۳
02
٢٤
۱۴
03
٢٥
۱۵
04
٢٦
۱۶
05
٢٧
۱۷
06
٢٨
۱۸
07
٢٩

۱۹
08
٠١
۲۰
09
٠٢
۲۱
10
٠٣
۲۲
11
٠٤
۲۳
12
٠٥
۲۴
13
٠٦
۲۵
14
٠٧

۲۶
15
٠٨
۲۷
16
٠٩
۲۸
17
١٠
۲۹
18
١١
۳۰
19
١٢
۳۱
20
١٣
مناسبت های ماه : خرداد
  • ۵ خرداد نمایشگاه اگروفود تهران
  • ۶ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران
  • ۷ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران
  • ۸ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران