۶ خرداد ۱۴۰۱
021-22395611

تقویم جیلان

خرداد ۱۴۰۱
May - June 2022
شوال - ذوالقعده - ١٤٤٣
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٢٠
۲
23
٢١
۳
24
٢٢
۴
25
٢٣
۵
26
٢٤
۶
27
٢٥

۷
28
٢٦
۸
29
٢٧
۹
30
٢٨
۱۰
31
٢٩
۱۱
01
٠١
۱۲
02
٠٢
۱۳
03
٠٣

۱۴
04
٠٤
۱۵
05
٠٥
۱۶
06
٠٦
۱۷
07
٠٧
۱۸
08
٠٨
۱۹
09
٠٩
۲۰
10
١٠

۲۱
11
١١
۲۲
12
١٢
۲۳
13
١٣
۲۴
14
١٤
۲۵
15
١٥
۲۶
16
١٦
۲۷
17
١٧

۲۸
18
١٨
۲۹
19
١٩
۳۰
20
٢٠
۳۱
21
٢١
مناسبت های ماه : خرداد
  • ۵ خرداد نمایشگاه اگروفود تهران
  • ۶ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران
  • ۷ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران
  • ۸ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران