۲۹ مرداد ۱۳۹۸
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

مرداد ۱۳۹۸
July - August 2019
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٠
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
١٩
۲
24
٢٠
۳
25
٢١
۴
26
٢٢

۵
27
٢٣
۶
28
٢٤
۷
29
٢٥
۸
30
٢٦
۹
31
٢٧
۱۰
01
٢٨
۱۱
02
٢٩

۱۲
03
٠١
۱۳
04
٠٢
۱۴
05
٠٣
۱۵
06
٠٤
۱۶
07
٠٥
۱۷
08
٠٦
۱۸
09
٠٧

۱۹
10
٠٨
۲۰
11
٠٩
۲۱
12
١٠
۲۲
13
١١
۲۳
14
١٢
۲۴
15
١٣
۲۵
16
١٤

۲۶
17
١٥
۲۷
18
١٦
۲۸
19
١٧
۲۹
20
١٨
۳۰
21
١٩
۳۱
22
٢٠
مناسبت های ماه : مرداد
  • ۱۸ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۱۹ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۰ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۱ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۲ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۳ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۳۰ مرداد :محصولات غذایی لبنی، کشاورزی و طیور(هند)
  • ۳۱ مرداد :محصولات غذایی لبنی، کشاورزی و طیور(هند)