۴ تیر ۱۴۰۱
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

تیر ۱۴۰۱
June - July 2022
ذوالقعده - ذوالحجه - ١٤٤٣
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٢٢
۲
23
٢٣
۳
24
٢٤

۴
25
٢٥
۵
26
٢٦
۶
27
٢٧
۷
28
٢٨
۸
29
٢٩
۹
30
٣٠
۱۰
01
٠١

۱۱
02
٠٢
۱۲
03
٠٣
۱۳
04
٠٤
۱۴
05
٠٥
۱۵
06
٠٦
۱۶
07
٠٧
۱۷
08
٠٨

۱۸
09
٠٩
۱۹
10
١٠
۲۰
11
١١
۲۱
12
١٢
۲۲
13
١٣
۲۳
14
١٤
۲۴
15
١٥

۲۵
16
١٦
۲۶
17
١٧
۲۷
18
١٨
۲۸
19
١٩
۲۹
20
٢٠
۳۰
21
٢١
۳۱
22
٢٢

مناسبت های ماه : تیر
  • ۲۵ تیر : روز بهزیستی و تامین اجتماعی