۱۷ خرداد ۱۳۹۹
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

خرداد ۱۳۹۹
May - June 2020
رمضان - شوال - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
21
٢٧
۲
22
٢٨

۳
23
٢٩
۴
24
٣٠
۵
25
٠١
۶
26
٠٢
۷
27
٠٣
۸
28
٠٤
۹
29
٠٥

۱۰
30
٠٦
۱۱
31
٠٧
۱۲
01
٠٨
۱۳
02
٠٩
۱۴
03
١٠
۱۵
04
١١
۱۶
05
١٢

۱۷
06
١٣
۱۸
07
١٤
۱۹
08
١٥
۲۰
09
١٦
۲۱
10
١٧
۲۲
11
١٨
۲۳
12
١٩

۲۴
13
٢٠
۲۵
14
٢١
۲۶
15
٢٢
۲۷
16
٢٣
۲۸
17
٢٤
۲۹
18
٢٥
۳۰
19
٢٦

۳۱
20
٢٧
مناسبت های ماه : خرداد
  • ۵ خرداد نمایشگاه اگروفود تهران
  • ۶ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران
  • ۷ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران
  • ۸ خرداد : نمایشگاه بزرگ اگروفود تهران