۶ آبان ۱۳۹۹
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

آبان ۱۳۹۹
October - November 2020
ربيع الاول - ربيع الثاني - ١٤٤٢
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
22
٠٤
۲
23
٠٥

۳
24
٠٦
۴
25
٠٧
۵
26
٠٨
۶
27
٠٩
۷
28
١٠
۸
29
١١
۹
30
١٢

۱۰
31
١٣
۱۱
01
١٤
۱۲
02
١٥
۱۳
03
١٦
۱۴
04
١٧
۱۵
05
١٨
۱۶
06
١٩

۱۷
07
٢٠
۱۸
08
٢١
۱۹
09
٢٢
۲۰
10
٢٣
۲۱
11
٢٤
۲۲
12
٢٥
۲۳
13
٢٦

۲۴
14
٢٧
۲۵
15
٢٨
۲۶
16
٢٩
۲۷
17
٠١
۲۸
18
٠٢
۲۹
19
٠٣
۳۰
20
٠٤

مناسبت های ماه : آبان
  • ۶ آبان :صنعت دام شیری(ایتالیا-سرمونا)
  • ۷ آبان :صنعت دام شیری(ایتالیا-سرمونا)
  • ۸ آبان :صنعت دام شیری(ایتالیا-سرمونا)
  • ۸ آبان :چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته(تهران)
  • ۹ آبان :صنعت دام شیری(ایتالیا-سرمونا)
  • ۹ آبان :چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته(تهران)
  • ۱۰ آبان :چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته(تهران)
  • ۱۱ آبان :چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور ، فرآورده های لبنی و صنایع وابسته(تهران)