۲۶ مهر ۱۳۹۸
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

مهر ۱۳۹۸
September - October 2019
محرم - صفر - ١٤٤١
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
٢٣
۲
24
٢٤
۳
25
٢٥
۴
26
٢٦
۵
27
٢٧

۶
28
٢٨
۷
29
٢٩
۸
30
٣٠
۹
01
٠١
۱۰
02
٠٢
۱۱
03
٠٣
۱۲
04
٠٤

۱۳
05
٠٥
۱۴
06
٠٦
۱۵
07
٠٧
۱۶
08
٠٨
۱۷
09
٠٩
۱۸
10
١٠
۱۹
11
١١

۲۰
12
١٢
۲۱
13
١٣
۲۲
14
١٤
۲۳
15
١٥
۲۴
16
١٦
۲۵
17
١٧
۲۶
18
١٨

۲۷
19
١٩
۲۸
20
٢٠
۲۹
21
٢١
۳۰
22
٢٢
مناسبت های ماه : مهر
 • ۱ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۲ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۳ مهر :تولید، بازرگانی و بازاریابی میوه و سبزیجات(ایتالیا - ریمینی)
 • ۱۸ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۱۹ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۰ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۱ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۲ مهر :یکی از بزرگترین و مطرح ترین رویدادهای نمایشگاهی صنایع غذایی(آلمان-کلن)
 • ۲۳ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۳ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۴ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۴ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۵ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۵ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)
 • ۲۶ مهر :نمایشگاه چاپ و بسته بندی(مشهد)
 • ۲۶ مهر :تجهیزات کشاورزی و صنایع غذایی(ایتالیا - باری)