۲۹ مرداد ۱۴۰۱
021-22395611

تقویم +مناسبت ها

مرداد ۱۴۰۱
July - August 2022
ذوالحجه - محرم - ١٤٤٣
ماه قبلی ماه بعدی
۱-فروردین
۲-اردیبهشت
۳-خرداد
۴-تیر
۵-مرداد
۶-شهریور
۷-مهر
۸-آبان
۹-آذر
۱۰-دی
۱۱-بهمن
۱۲-اسفند
ش
ی
د
س
چ
پ
ج
۱
23
٢٣
۲
24
٢٤
۳
25
٢٥
۴
26
٢٦
۵
27
٢٧
۶
28
٢٨
۷
29
٢٩

۸
30
٣٠
۹
31
٠١
۱۰
01
٠٢
۱۱
02
٠٣
۱۲
03
٠٤
۱۳
04
٠٥
۱۴
05
٠٦

۱۵
06
٠٧
۱۶
07
٠٨
۱۷
08
٠٩
۱۸
09
١٠
۱۹
10
١١
۲۰
11
١٢
۲۱
12
١٣

۲۲
13
١٤
۲۳
14
١٥
۲۴
15
١٦
۲۵
16
١٧
۲۶
17
١٨
۲۷
18
١٩
۲۸
19
٢٠

۲۹
20
٢١
۳۰
21
٢٢
۳۱
22
٢٣
مناسبت های ماه : مرداد
  • ۱۸ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۱۹ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۰ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۱ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۲ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۲۳ مرداد :نمایشگاه تخصصی نان، شیرینی، شکلات و نوشیدنی (شهرکرد)، دومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، بسته بندی، محصولات و صنایع وابسته
  • ۳۰ مرداد :محصولات غذایی لبنی، کشاورزی و طیور(هند)
  • ۳۱ مرداد :محصولات غذایی لبنی، کشاورزی و طیور(هند)