۷ بهمن ۱۳۹۹
021-22395611

صیفی جات خشک شده

 

عکس۴              صیفی جات خشک شده جیلان :

 

               قارچ خشک شده             

 

         هویج خشک شده   

 

      فلفل دلمه ای خشک شده     

 


 

                                                     گوجه فرنگی خشک شده  جیلان

 

عکس۲                                                                                                                                                 درجه یک           


                                                                                                                                            با مزه و رنگ طبیعی